top of page

BOMAX Pro Air

Vedecky dokázaná účinnosť

Profesionálne čističky vzduchu sú v súlade s pokynmi na podporu čističiek vzduchu z Bavorského ministerského listu č. 499 zo 14. júla 2021.

Tu nájdete viac informácií o produkte

 

Ďalšie podrobnosti Špecifikácie BOMAX Air Pro

Ďalšie podrobnosti Špecifikácie BOMAX Air Pro Maxi

Ceny BOMAX Air Pro a BOMAX Air Pro Maxi (akcia do 31. decembra 2021)

BOMAX Air Pro

pre miestnosti do 60 m² (alebo 180 m³)

3 590,00 EUR

Vrátane sady filtrov BOMAX Pro na 36 mesiacov

BOMAX Air Pro MAXI

do 200 m² (alebo 620 m³)

4 990,00 EUR

Obsahuje sadu filtrov BOMAX Pro MAXI na 36 mesiacov

Ceny Sady filtrov BOMAX

 

Sada filtrov BOMAX Pro na 36 mesiacov

pozostáva z: 18 ks predfiltra (odporúčaná výmena každé 2 mesiace)
2 filtre s aktívnym uhlím 96 (odporúčaná výmena každých 12 mesiacov)

868,00 EUR

Sada filtrov BOMAX Pro MAXI na 36 mesiacov

Pozostáva z: 18 predfiltrov (odporúčaná výmena každé 2 mesiace)
2 filtre s aktívnym uhlím 96 (odporúčaná výmena každých 12 mesiacov)

1 243,00 EUR

Uvedenie do prevádzky a inštruktáž BOMAX Air

Po celom Bavorsku (mimo Bavorska na vyžiadanie)

260,00 EUR

všetky ceny sú bez DPH.

Profesionálna čistička vzduchu BOMAX Air

bottom of page