top of page

súkromia

Obchodné zastúpenie FPFP Obchod s ochrannými prípravkami a doplnkovými službami

Datenschutz Bild.jpg

–––––––––––––––––––––

Ochrana dát

–––––––––––––––––––––

 

 

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktné údaje zodpovednej osoby

1.1 Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme za váš záujem. V nasledujúcom texte vás informujeme o nakladaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať.

1.2 Osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je Oliver Heindl, FPFP International, Bahnhofsweg 9, 90562 Heroldsberg, Nemecko, Tel.:  1.2 911 9806623, E-mail: o.heindl@fpfp-international.de. Zodpovednou osobou za spracúvanie osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov.

 

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Ak používate našu webovú stránku iba na informačné účely, t. j. ak sa nezaregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme iba údaje, ktoré váš prehliadač odošle na náš server (tzv. „súbory denníka servera“). Keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné na zobrazenie webovej stránky:

- Naša navštívená webová stránka

- Dátum a čas v čase prístupu

- Množstvo odoslaných dát v bajtoch

- Zdroj/odkaz, z ktorého ste na stránku prišli

- Používaný prehliadač

- Použitý operačný systém

- použitá IP adresa (v prípade potreby: v anonymnej forme)

Spracovanie prebieha v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o zlepšenie stability a funkčnosti našej webovej stránky. Údaje nebudú postúpené ani použité iným spôsobom. Vyhradzujeme si však právo následne skontrolovať protokolové súbory servera, ak existujú konkrétne náznaky nezákonného použitia.

 

3) hosting

Hostiteľom je Wix

Systém na tvorbu webových stránok od spoločnosti Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael ("Wix") používame na účely hosťovania a zobrazovania webových stránok na základe spracovania v našom mene. Všetky údaje zhromaždené na našej webovej stránke sa spracúvajú na serveroch Wix. V rámci vyššie uvedených služieb Wix je možné v rámci ďalšieho spracovania v mene spoločnosti Wix prenášať údaje aj spoločnosti Wix Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, San Francisco, California 94158, USA. V prípade prenosu údajov do Wix v Izraeli je primeraná úroveň ochrany údajov zaručená rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti. Ďalšie informácie o ochrane údajov od spoločnosti Wix nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://de.wix.com/about/privacy

Rozsah spracovania osobných údajov je uvedený nižšie. Ďalšie spracovanie na serveroch iných, ako sú servery Wix uvedené vyššie, bude prebiehať iba v rozsahu uvedenom nižšie.

 

4) cookies

Aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a umožnili sme používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po ukončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (takzvané súbory cookie relácie). Ostatné súbory cookie zostávajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú, aby bol váš prehliadač rozpoznaný pri ďalšej návšteve (takzvané trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracúvajú určité informácie o používateľovi, ako sú údaje o prehliadači a polohe, ako aj hodnoty IP adries v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Dĺžku príslušného uloženia cookies nájdete v prehľade nastavení cookies vo vašom webovom prehliadači.

V niektorých prípadoch sa súbory cookie používajú na zjednodušenie procesu objednávania uložením nastavení (napr. zapamätanie obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky). Ak osobné údaje spracúvajú aj jednotlivé nami používané súbory cookie, spracúvanie prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR buď za účelom plnenia zmluvy, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR v v prípade udelenia súhlasu alebo v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na ochranu našich oprávnených záujmov na čo najlepšej funkčnosti webovej stránky a zákaznícky príjemnom a efektívnom dizajne návštevy stránky.

Upozorňujeme, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a mohli sa individuálne rozhodnúť, či ich akceptujete alebo akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne vylúčite. Každý prehliadač sa líši v spôsobe, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Toto je popísané v ponuke pomocníka každého prehliadača, ktorá vysvetľuje, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Pre príslušné prehliadače ich nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=sk

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že v prípade neakceptovania súborov cookie môže byť funkčnosť našej webovej stránky obmedzená.

 

5) Kontakt

Pri kontaktovaní nás (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) dochádza k zhromažďovaniu osobných údajov. Aké údaje sa zhromažďujú pri použití kontaktného formulára, môžete zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sú uchovávané a používané výhradne za účelom zodpovedania vašej požiadavky alebo pre nadviazanie kontaktu a s tým spojenú technickú administratívu. Právnym základom spracovania týchto údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je váš kontakt zameraný na uzavretie zmluvy, dodatočným právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Po spracovaní vašej žiadosti budú vaše údaje vymazané. Ide o prípad, ak z okolností možno vyvodiť záver, že predmetné skutočnosti boli s konečnou platnosťou objasnené a za predpokladu, že neexistujú zákonné povinnosti skladovania, ktoré by bránili opaku.

 

6) Spracovanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu a pri spracúvaní zmluvy

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR budú osobné údaje naďalej zhromažďované a spracovávané, ak nám ich poskytnete na uzatvorenie zmluvy alebo otvorenie zákazníckeho účtu. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov. Vymazanie Vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Vami poskytnuté údaje uchovávame a používame na spracovanie zmluvy. Po dokončení zmluvy alebo odstránení vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované s ohľadom na doby uchovávania podľa daňového a obchodného práva a vymazané po uplynutí týchto lehôt, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si vyhradzuje právo na ďalšie používanie údajov povolené zákonom z našej strany.

 

7) Funkcia komentára

V rámci funkcie komentára na tejto webovej stránke bude váš komentár, informácia o čase vytvorenia komentára a meno vami zvoleného komentátora uložené a zverejnené na tejto webovej stránke. Okrem toho bude vaša IP adresa zaznamenaná a uložená. IP adresa je uložená z bezpečnostných dôvodov a pre prípad, že dotknutá osoba odoslaním komentára poruší práva tretích osôb alebo uverejní nezákonný obsah. Potrebujeme vašu e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak by sa tretia strana sťažovala, že váš publikovaný obsah je nezákonný. Právnym základom pre uchovávanie vašich údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b a f GDPR. Vyhradzujeme si právo vymazať komentáre, ak tretie strany namietajú, že sú nezákonné.

 

8) Použitie zákazníckych údajov na priamy marketing

mailjet

Náš e-mailový newsletter sa odosiela prostredníctvom poskytovateľa technických služieb Mailjet (Mailjet GmbH, c/o Workrepublic, Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf), ktorému odovzdávame údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii na odber newslettera. Tento prenos sa uskutočňuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR a slúži nášmu oprávnenému záujmu o používanie efektívneho, bezpečného a užívateľsky prívetivého systému zasielania noviniek. Údaje, ktoré zadáte na účely prihlásenia sa na odber noviniek (napr. e-mailová adresa), budú uložené na serveroch Mailjet v EÚ.

Mailjet používa tieto informácie na odosielanie a štatistické vyhodnocovanie newsletteru v našom mene. Zaslané e-maily na vyhodnotenie obsahujú takzvané webové majáky alebo sledovacie pixely, ktoré predstavujú jednopixelové obrazové súbory, ktoré sú uložené na našej webovej stránke. Týmto spôsobom je možné zistiť, či bola otvorená správa newsletteru a na ktoré odkazy sa kliklo. Zaznamenávajú sa aj technické informácie (napr. čas načítania, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Údaje sa zhromažďujú iba v pseudonymizovanej forme a nie sú prepojené s vašimi inými osobnými údajmi; priamy osobný odkaz je vylúčený. Tieto údaje sa používajú výlučne na štatistickú analýzu newsletterových kampaní. Výsledky týchto analýz možno použiť na lepšie prispôsobenie budúcich newsletterov záujmom príjemcov. Ak chcete namietať proti analýze údajov na účely štatistického vyhodnocovania, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek.

Okrem toho môže Mailjet použiť tieto údaje v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f GDPR sám z dôvodu vlastného oprávneného záujmu na dizajne a optimalizácii služby založenej na potrebách, ako aj na účely prieskumu trhu, napríklad na určenie do ktorých krajín príjemcovia prichádzajú. Mailjet však nepoužíva údaje o príjemcoch našich newsletterov na to, aby im sami písali alebo aby ich postúpili tretím stranám.

So spoločnosťou Mailjet sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok, ktorou sa zaväzujeme spoločnosť Mailjet chrániť údaje našich zákazníkov a neposielať ich tretím stranám.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mailjet si môžete pozrieť tu: https://www.mailjet.de/privacy-policy/

 

9) Spracovanie údajov pre spracovanie objednávky

9.1 Pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvy na účely dodania a platby, nami zhromaždené osobné údaje budú odovzdané poverenej prepravnej spoločnosti a poverenej banke v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno b GDPR.

Ak vám dlhujeme aktualizácie za tovar s digitálnymi prvkami alebo za digitálne produkty na základe zodpovedajúcej zmluvy, spracúvame kontaktné údaje, ktoré uvediete pri objednávke (meno, adresa, e-mailová adresa), aby sme vás informovali v rámci naše zákonné informačné povinnosti v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c GDPR prostredníctvom vhodného komunikačného kanála (napr. poštou alebo e-mailom) o pripravovaných aktualizáciách v zákonom stanovenom období. Vaše kontaktné údaje sa použijú výhradne na upozornenia o aktualizáciách, ktoré dlhujeme, a na tento účel ich spracujeme iba v rozsahu, ktorý je potrebný pre príslušné informácie.

Za účelom vybavenia Vašej objednávky spolupracujeme aj s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb, ktorí nás úplne alebo čiastočne podporujú pri realizácii uzatvorených zmlúv. Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb prenášajú v súlade s nasledujúcimi informáciami.

9.2 Aby sme splnili naše zmluvné záväzky voči našim zákazníkom, spolupracujeme s externými prepravnými partnermi. Vaše meno a dodaciu adresu a v prípade potreby na doručenie aj Vaše telefónne číslo odovzdávame výhradne za účelom doručenia tovaru nami vybranému prepravnému partnerovi, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

9.3 Využívanie špeciálnych poskytovateľov služieb na spracovanie a spracovanie objednávok

- Billbee

Objednávky spracováva poskytovateľ služieb „Billbee“ (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Meno, adresa a prípadne ďalšie osobné údaje sú odovzdané spoločnosti Billbee výlučne na spracovanie online objednávky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budú poskytnuté len v rozsahu, ktorý je skutočne potrebný na vybavenie objednávky. Podrobnosti o ochrane údajov spoločnosti Billbee a jej vyhlásení o ochrane údajov si môžete pozrieť na webovej stránke spoločnosti Billbee na adrese „billbee.io“.

9.4 Používanie poskytovateľov platobných služieb (platobné služby)

- Paypal

Pri platbe cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo – ak je to ponúkané – „nákup na účet“ alebo „platba na splátky“ cez PayPal, odovzdávame vaše platobné údaje spoločnosti PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „PayPal“), pokračujte. Prevod sa uskutočňuje v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno b GDPR a len v rozsahu, ktorý je potrebný na spracovanie platby.

PayPal si vyhradzuje právo vykonať kontrolu kreditu pri spôsoboch platby kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo – ak je to ponúkané – „nákupom na účet“ alebo „platbou na splátky“ cez PayPal. Na tento účel môžu byť vaše platobné údaje postúpené úverovým agentúram v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti PayPal na určenie vašej platobnej schopnosti. PayPal používa výsledok kontroly kreditu vo vzťahu k štatistickej pravdepodobnosti zlyhania platby na účely rozhodnutia, či poskytne príslušný spôsob platby. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (takzvané hodnoty skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté vo výsledku úverovej správy, sú založené na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom procese. Okrem iného, ale nie výlučne, sú do výpočtu hodnôt skóre zahrnuté aj údaje o adrese. Ďalšie informácie o ochrane údajov vrátane informácií o použitých úverových agentúrach nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Proti tomuto spracovaniu vašich údajov môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal však môže byť naďalej oprávnená spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na spracovanie zmluvných platieb.

 

10) Používanie sociálnych médií: Videá

10.1 Používanie videí Vimeo

Pluginy videoportálu Vimeo of Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA sú integrované na našej webovej stránke. Ak vstúpite na stránku našej webovej lokality, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Vimeo. Vimeo prenáša obsah pluginu priamo do vášho prehliadača a integruje ho do stránky. Prostredníctvom tejto integrácie dostane Vimeo informácie o tom, že váš prehliadač vstúpil na príslušnú stránku našej webovej lokality, a to aj v prípade, že nemáte účet Vimeo alebo momentálne nie ste prihlásení na Vimeo. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú priamo z vášho prehliadača na server Vimeo v USA a tam sa ukladajú.

Ak ste prihlásení do Vimeo, Vimeo môže okamžite priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu účtu Vimeo. Ak interagujete s pluginmi (napr. stlačením tlačidla štart videa), tieto informácie sa tiež prenesú priamo na server Vimeo a tam sa uložia.

Popísané operácie spracovania údajov sa vykonávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti Vimeo o prieskum trhu a návrh služby Vimeo na základe potrieb.

Ak nechcete, aby Vimeo priamo priraďovalo údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky k vášmu účtu Vimeo, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Vimeo.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Vimeo, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Vimeo: https://vimeo.com /súkromie

Nástroj na sledovanie Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko, je automaticky integrovaný do videí z Vimeo, ktoré sú integrované na našej stránke. Ide o vlastné sledovanie Vimea, ku ktorému nemáme prístup a ktoré nie je možné z našej strany ovplyvniť. Google Analytics používa na sledovanie takzvané „cookies“, sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google a tam sa ukladajú; výsledkom môže byť aj prenos na server Google LLC. prísť do USA.

Toto spracovanie prebieha v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti Vimeo o štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie a marketingu.

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas v súlade s článkom 6 (1) (a) GDPR na spracovanie vašich údajov, ako je opísané vyššie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v „nástroji na získanie súhlasu so súbormi cookie“, ktorý sa nachádza na webovej lokalite.

10.2 Používanie videí z Youtube

Táto webová stránka používa funkciu vkladania YouTube na zobrazenie a prehrávanie videí od poskytovateľa „Youtube“, ktorý patrí spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“).

Používa sa tu režim rozšírenej ochrany údajov, ktorý podľa poskytovateľa spustí ukladanie informácií o používateľovi až pri prehrávaní videa (videí). Ak sa spustí prehrávanie vložených videí YouTube, poskytovateľ „Youtube“ používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov. Tie sa podľa informácií z „Youtube“ používajú okrem iného na zbieranie štatistík videí, zlepšenie používateľskej prívetivosti a zabránenie zneužívajúcim praktikám. Ak ste prihlásení do Google, po kliknutí na video budú vaše údaje priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte byť priradení k svojmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše údaje (aj v prípade neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f GDPR na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google pri zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu jej webovej stránky podľa potrieb. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom musíte kontaktovať YouTube, aby ste toto právo uplatnili. Pri používaní služby YouTube môžu byť osobné údaje prenášané aj na servery spoločnosti Google LLC. prísť do USA.

Bez ohľadu na to, či sa prehrávajú vložené videá, pri každom prístupe na túto webovú stránku sa vytvorí spojenie so sieťou Google, čo môže spustiť ďalšie operácie spracovania údajov bez nášho vplyvu.

Ďalšie informácie o ochrane údajov na „Youtube“ nájdete v podmienkach používania YouTube na https://www.youtube.com/static?template=terms a vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na https://www.google.de /intl/ de/policies/privacy

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas v súlade s článkom 6 (1) (a) GDPR na spracovanie vašich údajov, ako je opísané vyššie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v „nástroji na získanie súhlasu so súbormi cookie“, ktorý sa nachádza na webovej lokalite.

 

11) Služby webovej analýzy

11.1 Google (Universal) Analytics

Táto webová stránka používa Google (Universal) Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Google (Universal) Analytics používa takzvané „cookies“, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane skrátenej IP adresy) sa zvyčajne prenesú na server Google a tam sa uložia a môžu sa preniesť aj na servery spoločnosti Google LLC. prísť do USA.

Táto webová stránka používa Google (Universal) Analytics výhradne s rozšírením „_anonymizeIp()“, ktoré zabezpečuje anonymizáciu IP adresy jej skrátením a vylučuje priamu osobnú referenciu. V dôsledku predĺženia bude vaša IP adresa spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google LLC v USA a tam skrátená. V našom mene spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google (Universal) Analytics sa nezlučuje s inými údajmi Google.

Google Analytics umožňuje špeciálnej funkcii, takzvanej „demografickej charakteristike“, generovať aj štatistiky s vyjadreniami o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky na základe vyhodnotenia záujmovo orientovanej reklamy a s využitím informácií tretích strán. To umožňuje definovanie a diferenciáciu skupín používateľov webovej stránky za účelom zosúladenia marketingových opatrení optimalizovaných pre cieľovú skupinu. Údaje zhromaždené prostredníctvom „demografických charakteristík“ však nemožno priradiť konkrétnej osobe.

Podrobnosti o spracovaní iniciovanom službou Google Analytics a o tom, ako Google nakladá s údajmi z webových stránok, nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Všetky vyššie popísané spracovanie, najmä nastavenie súborov cookie Google Analytics na čítanie informácií o použitom koncovom zariadení, sa vykoná len v prípade, že ste nám dali výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Bez tohto súhlasu nebude služba Google Analytics použitá počas vašej návštevy na stránke.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v „nástroji na súhlas so súbormi cookie“, ktorý sa nachádza na webovej lokalite. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok na používanie služby Google Analytics, ktorá zaväzuje spoločnosť Google chrániť údaje návštevníkov našej stránky a neposielať ich tretím stranám.

Google sa pri prenose údajov z EÚ do USA spolieha na takzvané štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov, ktoré majú zabezpečiť súlad s európskou úrovňou ochrany údajov v USA.

Ďalšie informácie o Google (Universal) Analytics nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

11.2 Wix Analytics

Táto webová stránka používa analytickú službu „Wix Analytics“, službu ústredia Wix, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael („Wix“). Prostredníctvom Wix Analytics sa zhromažďujú a ukladajú rôzne používateľské údaje na účely optimalizácie a marketingu a spracúvajú sa a zhŕňajú v štatistických prehľadoch v anonymnej forme. Patria sem prihlasovacie údaje, nastavenie časového pásma, operačný systém a platforma, informácie o návštevách vrátane adresy URL, trvania relácie, počtu stránok zobrazených na reláciu, hľadaných výrazov, informácií o tom, čo ste hľadali alebo si prezerali na našej stránke, času odozvy webovej stránky a konverzie sadzby. Na tento účel používa služba Wix Analytics súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka webovej stránky. Súbory cookie umožňujú okrem iného rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje zhromaždené prostredníctvom Wix Analytics nebudú použité na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nebudú zlúčené s osobnými údajmi dotknutej osoby bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.

Všetky vyššie uvedené spracovania, najmä nastavenie súborov cookie Wix Analytics na čítanie informácií o použitom koncovom zariadení, sa budú vykonávať iba vtedy, ak ste nám dali výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Bez tohto súhlasu nebude služba Wix Analytics použitá počas vašej návštevy na stránke.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v „nástroji na súhlas so súbormi cookie“, ktorý sa nachádza na webovej lokalite.

V prípade prenosu údajov do Wix v Izraeli je primeraná úroveň ochrany údajov zaručená rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti. Ďalšie informácie o ochrane údajov od spoločnosti Wix nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://de.wix.com/about/privacy

So spoločnosťou Wix sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky (dostupnú na https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users/), ktorou zaväzujeme poskytovateľa, aby údaje našich zákazníkov chránil a neposielal ich ďalej. tretím stranám.

 

12) Nástroje a rôzne

12.1 - DATEV

Používame cloudový účtovný softvér od DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Norimberg („DATEV“).

DATEV spracováva došlé a odoslané faktúry a v prípade potreby aj bankové transakcie našej spoločnosti za účelom automatickej evidencie faktúr, ich párovania s transakciami a vytvárania finančného účtovníctva z nich v čiastočne automatizovanom procese.

Ak sa tu spracúvajú aj osobné údaje, spracúva sa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o efektívnu organizáciu a dokumentáciu našich obchodných transakcií.

Viac informácií o DATEV, automatizovanom spracovaní údajov a predpisoch o ochrane údajov nájdete na https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/

- Kancelária Lex

Na vedenie účtovníctva používame cloudový účtovný softvér „lexoffice“ od Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg.

Lexoffice spracováva došlé a odoslané faktúry a v prípade potreby aj bankové transakcie našej spoločnosti, aby faktúry automaticky evidoval, priraďoval k transakciám a vytváral z nich finančné účtovníctvo v poloautomatizovanom procese.

Ak sa tu spracúvajú aj osobné údaje, spracúva sa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o efektívnu organizáciu a dokumentáciu našich obchodných transakcií.

Viac informácií o lexoffice, automatizovanom spracovaní údajov a predpisoch o ochrane údajov nájdete na https://www.lexoffice.de/datenschutz/

12.2 Wix

Táto webová lokalita používa nástroj na získanie súhlasu so súbormi cookie od ústredia Wix, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael (ďalej len „Wix“) na získanie účinného súhlasu používateľa pre súbory cookie, ktoré vyžadujú súhlas, a aplikácie založené na súboroch cookie. Integráciou zodpovedajúceho kódu JavaScript sa používateľom pri prístupe na stránku zobrazí banner, v ktorom je možné zaškrtnutím políčka udeliť súhlas pre určité súbory cookie a/alebo aplikácie založené na súboroch cookie. Používaním nástroja sa všetky súbory cookie/služby vyžadujúce súhlas načítajú iba vtedy, ak príslušný používateľ udelí súhlas zaškrtnutím políčka. Tým sa zabezpečí, že takéto súbory cookie sa na príslušnom koncovom zariadení používateľa nastavia iba v prípade, že bol daný súhlas.

Nástroj nastavuje technicky nevyhnutné súbory cookie na uloženie vašich preferencií pre súbory cookie. Osobné údaje používateľa sa tu nespracúvajú.

12.3 Google reCAPTCHA

Na tejto webovej stránke používame aj funkciu reCAPTCHA spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Táto funkcia slúži predovšetkým na rozlíšenie, či záznam robí fyzická osoba alebo či je zneužitý strojovým a automatizovaným spracovaním. Služba zahŕňa odoslanie IP adresy a akýchkoľvek ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google a vykonáva sa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o určenie individuálnej osobnej zodpovednosti za Internet a vyhýbanie sa zneužívaniu a spamu. Pri používaní služby Google reCAPTCHA môžu byť osobné údaje prenášané aj na servery spoločnosti Google LLC. prísť do USA.

Ďalšie informácie o Google reCAPTCHA a vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas v súlade s článkom 6 (1) (a) GDPR na spracovanie vašich údajov, ako je opísané vyššie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vzniesť námietku.

 

13) Práva dotknutej osoby

13.1 Platný zákon o ochrane údajov vám udeľuje nasledujúce práva dotknutej osoby (práva na informácie a práva na zásah) voči osobe zodpovednej za spracúvanie vašich osobných údajov, pričom sa odkazuje na právny základ daný pre príslušný výkon požiadavky:

- Právo na informácie podľa článku 15 GDPR;

- Právo na opravu podľa článku 16 GDPR;

- Právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR;

- Právo na obmedzenie spracovania v súlade s článkom 18 GDPR;

- Právo na informácie podľa článku 19 GDPR;

- Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;

- Právo odvolať udelený súhlas v súlade s čl.7 ods.3 GDPR;

- Právo na sťažnosť podľa článku 77 GDPR.

13.2 PRÁVO NA NÁMIETKU

AK VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACUJEME NA ZÁKLADE VYROVNÁVANIA ZÁUJMOV V NAŠOM PREDCHÁDZAJÚCOM OPRÁVNENOM ZÁUJME, MÁTE KEDYKOĽVEK PRÁVO VZNIESŤ PROTI TOHTO SPRACOVANIU NÁMIETKU Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE S ÚČINNOM V BUDÚCNOSTI.

AK VYUŽIJETE SVOJE PRÁVO NA NÁMIETKU, ZASTAVÍME SPRACOVANIE ZAHRNUTÝCH ÚDAJOV. ĎALŠIE SPRACOVANIE VŠAK ZOSTANE VYHRADENÉ, AK PREKÁŽEME KOMPLEXNÉ DÔVODY SPRACOVANIA, KTORÉ PREVÁDZUJÚ VAŠE ZÁUJMY, ZÁKLADNÉ PRÁVA A ZÁKLADNÉ SLOBODY, ALEBO AK SPRACUJEME PRE CERTIFIKÁCIU, UPLATŇOVANIE LEGAI

AK VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACUJEME NA ÚČELY PRIAMY REKLAMY, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETNUŤ SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY. MÔŽETE NÁMIEŤ, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE.

AK VYUŽIJETE SVOJE PRÁVO NA NÁMIETKU, ZASTAVÍME SPRACOVANIE ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMYHO MARKETINGU.

 

14) Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je založená na príslušnom právnom základe, účele spracovania a – ak je to relevantné – aj na príslušnej zákonnej dobe uchovávania (napr. obchodné a daňové obdobia).

Pri spracúvaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu podľa článku 6 ods.1 písm.a GDPR sú tieto údaje uchovávané dovtedy, kým dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá.

Ak existujú zákonné doby uchovávania údajov, ktoré sa spracúvajú v rámci zákonných alebo podobných povinností na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, tieto údaje sa po uplynutí doby uchovávania bežne vymažú, za predpokladu, že už nie je potrebný na splnenie alebo začatie zmluvy a/alebo nemáme oprávnený záujem na ďalšom uchovávaní.

Keď sa osobné údaje spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, tieto údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať podľa článku 21 ods. ochrany spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov na účely priamej reklamy na základe článku 6 odsek 1 písmeno f GDPR sú tieto údaje uchovávané dovtedy, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo na námietku podľa článku 21 odsek 2 GDPR.

Ak nie je v ostatných informáciách v tomto vyhlásení o konkrétnych situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje budú vymazané, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

 

-------------------

Upozornenie o autorských právach: Toto vyhlásenie o ochrane údajov vytvorili špecializovaní právnici právnickej firmy IT pod DOCID: ##ITK-4dc3c1ddb04986a3b86bed03c5eb7dd6## a je chránené autorským právom (www.it-recht-kanzlei.de).

 

 

Verzia: 202201172041

bottom of page