top of page

FPFP Nemzetközi Értékesítési Ügynökség Védőtermékekkel és kiegészítő szolgáltatásokkal foglalkozik

AGB-Bild.jpg

Tartalomjegyzék

–––––––––––––––––––

1. Hatály

2. Szerződéskötés

3. Elállási jog

4. Árak és fizetési feltételek

5. Szállítási és szállítási feltételek

6. A tulajdonjog megtartása

7. Felelősség a hibákért (garancia)

8. Promóciós utalványok beváltása

9. Irányadó jog

10. Alternatív vitarendezés

 

 

1) Hatály

1.1 Az „FPFP International” keretein belül kereskedő Oliver Heindl (a továbbiakban: „Eladó”) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”) vonatkoznak minden olyan áruszállítási szerződésre, amelyet a fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: „Vevő”) köt. az Eladóval az eladó által a webáruházában bemutatott áruk tekintetében. Az ügyfél saját feltételeinek feltüntetése ezúton ellentmond, hacsak más megállapodás nem történt.

1.2 Fogyasztónak minősül a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy egyéni vállalkozói célú jogügyletet köt.

1.3 A jelen ÁSZF értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve cselekvőképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenysége gyakorlása során jár el.

 

2) Szerződéskötés

2.1 Az eladó webáruházában található termékleírások nem jelentenek kötelező érvényű ajánlatot az eladó részéről, hanem arra szolgálnak, hogy a vásárló kötelező érvényű ajánlatot tegyen.

2.2 A vásárló az ajánlatot az eladó webáruházába integrált online megrendelőlapon keresztül tudja benyújtani. A kiválasztott áruk virtuális kosárba helyezését és az elektronikus rendelési folyamat lebonyolítását követően a vásárló a kosárban lévő árura vonatkozóan jogilag kötelező szerződési ajánlatot tesz a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva. Továbbá a vásárló telefonon, faxon, e-mailben vagy online kapcsolatfelvételi űrlapon is benyújthatja ajánlatát az eladónak.

2.3 Az eladó öt napon belül elfogadhatja a vevő ajánlatát,

- írásos megrendelés visszaigazolásának vagy szöveges rendelési visszaigazolásnak (fax vagy e-mail) megküldésével, amelynél a rendelés visszaigazolásának Ügyfél általi kézhezvétele a döntő, vagy

- a megrendelt áru vevőhöz történő eljuttatásával, amelynél az áru vevő általi átvétele a meghatározó, ill

- a rendelés feladása után fizetésre kérve a vásárlót.

Ha a fenti alternatívák közül több is létezik, a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a fenti alternatívák egyike először jelentkezik. Az ajánlat elfogadásának határideje a vevő az ajánlat elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap végén ér véget. Ha az eladó a vevő ajánlatát a fent említett határidőn belül nem fogadja el, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a vásárló szándéknyilatkozatához a továbbiakban nem kötődik.

2.4 Ha a PayPal által kínált fizetési módot választja, a fizetés a PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: PayPal) fizetési szolgáltatón keresztül történik. ), a PayPal érvényessége szerint - Felhasználási feltételek, elérhető a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oldalon vagy - ha az ügyfél nem rendelkezik PayPal fiókkal - a feltételekkel PayPal-fiók nélküli fizetés esetén megtekintheti a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full címen. Ha a vásárló a PayPal által kínált, az online rendelés során választható fizetési móddal fizet, az eladó már abban az időpontban nyilatkozik a vevő ajánlatának elfogadásáról, amikor a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattint.

2.5 Az eladó online megrendelőlapján keresztül történő ajánlattételkor a szerződés szövegét az eladó a szerződés megkötését követően elmenti, és a megrendelés elküldését követően szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) megküldi a vevőnek. . Az eladó a szerződés szövegét ezen túlmenően nem teszi hozzáférhetővé. Ha a vásárló a megrendelésének elküldése előtt felhasználói fiókot hozott létre az eladó webáruházában, a megrendelés adatai az eladó honlapján archiválásra kerülnek, és a vásárló jelszóval védett felhasználói fiókján keresztül díjmentesen lehívható a megfelelő bejelentkezési adatok.

2.6 Az eladó online megrendelőlapján keresztül történő megrendelés kötelező érvényű leadása előtt a vásárló a képernyőn megjelenő információk figyelmes elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyító funkciója, melynek segítségével a képernyőn megjelenő kijelzés nagyítható. A vásárló az elektronikus rendelési folyamat részeként a beírásait a szokásos billentyűzet és egér funkciók segítségével javíthatja, amíg a rendelési folyamatot lezáró gombra nem kattint.

2.7 A szerződés megkötéséhez csak a német nyelv áll rendelkezésre.

2.8 A megrendelés feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailben és automatizált rendelésfeldolgozáson keresztül történik. A vásárlónak gondoskodnia kell az általa a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyességéről, hogy az eladó által küldött e-maileket erre a címre lehessen fogadni. A vevőnek különösen a SPAM szűrők használatakor kell gondoskodnia arról, hogy az eladó vagy a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik fél által küldött összes e-mail kézbesíthető legyen.

 

3) Elállási jog

3.1 A fogyasztókat általában megilleti az elállási jog.

3.2 Az elállási joggal kapcsolatos további információk az eladó elállási nyilatkozatában találhatók.

 

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Hacsak az eladó termékleírásában másként nem szerepel, a feltüntetett árak a törvényes forgalmi adót tartalmazó teljes árak. Az esetleges további szállítási és szállítási költségek a mindenkori termékleírásban külön szerepelnek.

4.2 A fizetési módo(ka)t az eladó webáruházában közöljük a vásárlóval.

4.3 Banki átutalással történő előlegfizetés esetén a fizetés a szerződéskötést követően haladéktalanul esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességben állapodtak meg.

 

5) Szállítási és szállítási feltételek

5.1 Ha az eladó felajánlja az áru kiszállítását, a kiszállítás az eladó által megadott szállítási területen belül történik a vásárló által megadott szállítási címre, eltérő megállapodás hiányában. A tranzakció lebonyolítása során az eladó rendelésfeldolgozásában megadott szállítási cím az irányadó. Ettől eltérően a PayPal fizetési mód kiválasztása esetén a vásárló által a fizetéskor a PayPal-on tárolt szállítási cím a meghatározó.

5.2 A szállítmányozó által kiszállított áruk „ingyenes járdán”, azaz a szállítási címhez legközelebb eső nyilvános járdára kerülnek kiszállításra, kivéve, ha az eladó webáruházában a szállítási tájékoztatóban másként szerepel, és eltérő megállapodás nincs.

5.3 Ha az áru kézbesítése olyan okból meghiúsul, amelyért a vevő felelős, a vásárló viseli az eladónál felmerülő ésszerű költségeket. Ez nem vonatkozik a szállítás költségeire, ha a vevő ténylegesen él elállási jogával. Ha a vevő az elállási jogát eredményesen él, a visszaküldési költségekre az eladó elállási kötöttségében foglalt szabályozás vonatkozik.

5.4 Ha a vevő vállalkozóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata a vásárlóra száll át, amint az eladó a terméket a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a fuvarozásért egyébként felelős személynek vagy intézménynek átadta. ki a szállítmányból. Ha a vevő fogyasztóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata csak akkor múlik el, amikor az árut a vevőnek vagy az átvételre jogosult személynek átadják. Ettől eltérően az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata is átszáll a vásárlóra, amint az eladó a terméket a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállításért egyébként felelős személynek, intézménynek átadta, ha a Megrendelő a kivitelezéssel megbízta a szállítmányozót, a fuvarozót vagy a küldemény lebonyolításáért egyébként felelős személyt vagy intézményt, és az eladó ezt a személyt vagy intézményt korábban nem nevezte meg a megrendelőnek.

5.5 Az eladó fenntartja a jogot a szerződéstől való elállásra, ha hibás vagy nem megfelelő kézbesítést hajt végre. Ez csak abban az esetben érvényes, ha az eladó nem vállal felelősséget a szállítás elmaradásáért, és kellő gondossággal meghatározott fedezeti ügyletet kötött a szállítóval. Az eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áru beszerzése érdekében. Az áru hiánya vagy csak részleges elérhetősége esetén a vásárlót haladéktalanul értesítjük, és az ellenértéket haladéktalanul visszatérítjük.

5.6 Az ügyfél általi átvétel logisztikai okokból nem lehetséges.

 

6) A tulajdonjog fenntartása

Ha az eladó előre fizet, a leszállított áru tulajdonjogát mindaddig megtartja, amíg a vételár teljes összegét meg nem fizetik.

 

7) Felelősség a hibákért (garancia)

7.1 Ha a következő szabályzat másként nem rendelkezik, a törvényi hibafelelősség az irányadó. Ettől eltérően az áruszállítási szerződésekre a következők vonatkoznak:

7.2 Ha az ügyfél vállalkozóként jár el,

- az eladó megválaszthatja a kiegészítő teljesítés típusát;

- új áru esetén a hiba elévülési ideje az áru átadásától számított egy év;

- használt áruk esetén a hibákból eredő jogok és igények kizártak;

- az elévülés nem kezdődik újra, ha a kellékszavatossági kötelezettség részeként csereszállításra kerül sor.

7.3 A fentiekben meghatározott felelősségkorlátozások és határidő-csökkentések nem érvényesek

- az ügyfél kártérítési és költségtérítési igénye esetén,

- abban az esetben, ha az eladó csalárd módon eltitkolta a hibát,

- az épületben szokásos rendeltetésüknek megfelelően használt és annak hibáját okozó árukra,

- az eladónak a digitális termékek frissítésére vonatkozó meglévő kötelezettségei esetén, digitális elemeket tartalmazó áruszállítási szerződések esetén.

7.4 Ezen túlmenően a vállalkozókra vonatkozik, hogy a meglévő törvényi visszkereseti jogok törvényi elévülési ideje változatlan marad.

7.5 Ha az ügyfél a HGB 1. §-a értelmében kereskedőként jár el, a HGB 377. §-a szerint köteles a hibákat megvizsgálni és közölni vele. Ha a vásárló az ott szabályozott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az árut jóváhagyottnak kell tekinteni.

7.6 Ha a vevő fogyasztóként jár el, akkor a nyilvánvaló szállítási sérüléssel kiszállított árut a szállítónál reklamálni kell, és erről az eladót tájékoztatni. Ha a vevő nem tesz eleget, az semmilyen hatással nincs a törvényi vagy szerződéses hibaigényére.

 

8) Promóciós utalványok beváltása

8.1 Az eladó által meghatározott érvényességi idejű akciók keretében ingyenesen kiállított, a vásárló által nem megvásárolható utalványok (a továbbiakban "akciós utalványok") kizárólag az eladó webáruházában és csak a megadott helyen válthatók be. időszak.

8.2 A promóciós utalványokat csak a fogyasztók válthatják be.

8.3 Az egyes termékek kizárhatók az utalványkampányból, ha a kampányutalvány tartalmából ennek megfelelő korlátozás következik.

8.4 A promóciós utalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos beszámítás nem lehetséges.

8.5 Megrendelésenként csak egy promóciós utalvány váltható be.

8.6 Az áru értékének meg kell egyeznie legalább az akciós utalvány összegével. A fennmaradó hitelt az eladó nem téríti vissza.

8.7 Ha a promóciós utalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére az eladó által felajánlott egyéb fizetési módok közül választhat.

8.8 A promóciós utalvány egyenlegét nem fizetik ki készpénzben, és nem fizetnek kamatot.

8.9 A kampányutalványt nem térítjük vissza, ha a vásárló a törvényben biztosított elállási joga keretében a kampányutallal kifizetett árut részben vagy egészben visszaküldi.

8.10 A promóciós utalvány kizárólag a rajta megnevezett személy által használható fel. A promóciós utalvány harmadik fél részére történő átruházása kizárt. Az eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni az adott utalvány tulajdonosának tárgyi jogosultságát.

 

9) Irányadó jog

A Németországi Szövetségi Köztársaság joga a felek közötti valamennyi jogviszonyra vonatkozik, kivéve az ingó javak nemzetközi vásárlására vonatkozó jogszabályokat. A fogyasztók számára ez a jogválasztás csak akkor érvényes, ha a biztosított védelmet nem vonják vissza a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései.

 

10) Alternatív vitarendezés

10.1 Az EU Bizottság platformot biztosít az internetes online vitarendezéshez a következő linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ez a platform kapcsolattartási pontként szolgál az olyan online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezésére, amelyekben fogyasztó érintett.

10.2 Az eladó nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói választottbíróság előtti vitarendezési eljárásban.

 

-------------------

Szerzői jogi megjegyzés: Ezeket a feltételeket az IT ügyvédi iroda szakjogászai hozták létre a DOCID: ##ITK-ada811d173993482ec7fc4bf25f53dc9## alatt, és szerzői jogvédelem alatt állnak (www.it-recht-kanzlei.de).

 

 

Verzió: 202201172003

bottom of page