top of page
Antikörper IgG Schnelltest

Antikörper IgG Schnelltest

Vazyme Covid-19
Brzi test na antitela

svrha upotrebe

Ovaj proizvod je namijenjen za in vitro kvalitativno otkrivanje RBD (SARS-CoV-2 RBD Spike Receptor-Binding Domain) IgG antitijela u uzorcima seruma, plazme i pune krvi.

Može se koristiti za kliničko određivanje nivoa SARS-CoV-2 RBD IgG antitijela kod ljudi.

 

 

princip analize

Metoda hvatanja koja se koristi za ovaj proizvod je imunohromatografija na čvrstoj fazi. Nakon prolaska jastučića za označavanje, RBD IgG antitijelo u uzorku se kombinuje sa rekombinantnim SARS-CoV-2 RBD i konjugatima koloidnog zlata kako bi se formirao imuni kompleks koloidnog zlata označenog RBD protein-RBD IgG antitijela koje treba testirati. Kompleks se nastavlja širiti i hvata ga T (test) linija obložena mišjim anti-humanim IgG antitijelom. Preostali konjugati koloidnog zlata nastavljaju da rastu i spajaju se sa linijom C (linija kontrole kvaliteta), što ukazuje na završetak reakcije .

Test antitela na Covid-19 od Vazyme  je naravno na BfArM listi

detalji o proizvodu

 • Test za kvalitativno otkrivanje SARS-CoV-2 antitijela

 • Pomoć za dijagnosticiranje trenutnog broja antitijela, na primjer nakon oporavka ili vakcinacije protiv SARS-CoV-2

 • Na listi BfArM (Savezni institut za lijekove i medicinska sredstva) 

 • Uzimanje uzoraka vađenjem krvi

 • Rezultat testa je dostupan nakon 15 minuta 

 • Osetljivost: 99,10%  Specifičnost: 98,00% Čuvanje na sobnoj temperaturi (između 4° i 30°C)

 • Imajte na umu da ovaj brzi test mogu koristiti samo medicinski stručnjaci!

 • Isključeno iz prava return 

 • Jedinica pakovanja: 1 / 5 / 20 testova/komplet

 

Mjere opreza

 • samo za in vitro dijagnostičku upotrebu

 • za zdravstvene radnike i stručnjake na lokacijama u blizini pacijenta

 • nemojte koristiti ovaj proizvod kao jedinu osnovu za dijagnosticiranje ili isključivanje infekcije SARS-CoV-2 ili za informacije o nivou antitijela prisutnih u ljudskom tijelu

 • ne koristiti nakon isteka roka trajanja

 • pročitajte sve informacije u ovom uputstvu prije izvođenja testa

 • komplet za detekciju treba čuvati u zatvorenoj vrećici prije upotrebe

 • sve uzorke treba klasificirati kao potencijalno opasne i tretirati kao da su infektivni agens

 • korišteni komplet za detekciju treba odložiti u skladu sa propisima savezne, državne i lokalne vlade.

Ispod ćete pronaći dalje linkove na dokumente "Vazyme Covid-19 ELISA Antibody Test"

od 1,95 EUR/neto po brzom testu

Specifičnost 99,10%

Specifičnost opisuje koliko rijetko test pogrešno klasifikuje ljude kao zaražene. Ovdje se radi o statistički lažno pozitivnim rezultatima. Opet, što je vrijednost bliža 100 posto, to bolje.

Izvor: Federalni zavod za lijekove i medicinska sredstva
*Stanje: 12.11.2020

Osjetljivost 98,00%

Osjetljivost opisuje koliko dobro test zapravo prepoznaje zaražene ljude i koliko zaraženih ljudi prođe kroz pukotine. U statistici se govori o lažno negativnim rezultatima. Što je vrijednost bliža 100 posto, to će test pouzdanije otkrivati sve zaražene osobe.

Izvor: Federalni zavod za lijekove i medicinska sredstva
*Stanje: 12.11.2020

Vazyme postupak brzog testiranja na COVID-19 antitijela

Aktuelne naučne informacije možete pronaći na

Federalni centar za zdravstveno obrazovanje.

Važna NAPOMENA

FPFP International isključuje bilo kakvu direktnu ili indirektnu odgovornost za nepravilnu upotrebu ili tumačenje testa na antitela, jer to mogu da sprovode samo medicinski stručnjaci. Kada naručite proizvod, od nas ćete dobiti pismo putem e-pošte u kojem izjavljujete da isključujete bilo kakvu odgovornost prilikom kupovine testa.

Imajte na umu da kao i kod bilo kojeg drugog dijagnostičkog testa koji se obično nalazi na tržištu, rezultati se moraju uporediti s drugim kliničkim informacijama koje su također dostupne svakom liječniku.

bottom of page