top of page
Impressum Bild_02.jpg

otisak

Oliver Heindl
FPFP International
Bahnhofsweg 9
90562 Heroldsberg
Njemačka

Telefon: +49 911 9806623
Email: o.heindl@fpfp-international.de

Identifikacioni broj poreza na promet prema § 27 a zakona o porezu na promet: DE229275436

Platforma Komisije EU za online rješavanje sporova: https://ec.europa.eu/odr

Nismo ni obavezni ni voljni da učestvujemo u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

bottom of page