top of page
Antikörper IgG Schnelltest

Antikörper IgG Schnelltest

Vazyme Covid-19
Rýchly test na protilátky

účel použitia

Tento produkt je určený na in vitro kvalitatívnu detekciu RBD (SARS-CoV-2 RBD Spike Receptor-Binding Domain) IgG protilátok vo vzorkách séra, plazmy a plnej krvi.

Môže sa použiť na klinické stanovenie hladín SARS-CoV-2 RBD IgG protilátok u ľudí.

 

 

princíp testu

Metóda zachytávania použitá pre tento produkt je imunochromatografia na pevnej fáze. Po prechode značkovacou podložkou sa protilátka RBD IgG vo vzorke skombinuje s rekombinantnými konjugátmi SARS-CoV-2 RBD a koloidným zlatom za vzniku imunitného komplexu protilátky RBD proteín-RBD IgG označenej koloidným zlatom, ktorá sa má testovať. Komplex sa ďalej šíri a je zachytený T (testovacou) líniou potiahnutou myšacou anti-ľudskou IgG protilátkou. Zvyšné konjugáty koloidného zlata pokračujú v raste a spájajú sa s čiarou C (čiara kontroly kvality), čo naznačuje ukončenie reakcie .

Test na protilátky Covid-19 od Vazyme  je samozrejme na zozname BfArM

Detaily produktu

 • Test na kvalitatívnu detekciu protilátok SARS-CoV-2

 • Pomôcka na diagnostiku aktuálneho počtu protilátok, napríklad po uzdravení alebo očkovaní proti SARS-CoV-2

 • Na zozname BfArM (Federálny inštitút pre liečivá a zdravotnícke pomôcky) 

 • Odber vzoriek odberom krvi

 • Výsledok testu je k dispozícii po 15 minútach 

 • Citlivosť: 99,10 %  Špecifickosť: 98,00 % Skladovanie pri izbovej teplote (medzi 4 °C a 30 °C)

 • Upozorňujeme, že tento rýchly test môžu používať iba zdravotnícki pracovníci!

 • Vyňaté z práva na vrátenie 

 • Jednotka balenia: 1 / 5 / 20 testov/súprava

 

Preventívne opatrenia

 • len na diagnostické použitie in vitro

 • pre zdravotníckych pracovníkov a odborníkov na miestach v blízkosti pacienta

 • nepoužívajte tento produkt ako jediný základ na diagnostiku alebo vylúčenie infekcie SARS-CoV-2 alebo na získanie informácií o hladine protilátok prítomných v ľudskom tele.

 • nepoužívajte po dátume exspirácie

 • pred vykonaním testu si prečítajte všetky informácie v tomto letáku

 • detekčná súprava by sa mala pred použitím uchovávať v zapečatenom vrecku

 • všetky exempláre by mali byť klasifikované ako potenciálne nebezpečné a malo by sa s nimi zaobchádzať ako s infekčným agensom

 • použitá detekčná súprava by mala byť zlikvidovaná v súlade s federálnymi, štátnymi a miestnymi vládnymi predpismi.

Nižšie nájdete ďalšie odkazy na dokumenty "Vazyme Covid-19 ELISA Antibody Test"

od 1,95 EUR/netto za rýchly test

Špecifickosť 99,10 %

Špecifickosť popisuje, ako zriedkavo test nesprávne klasifikuje ľudí ako infikovaných. Ide o štatisticky falošne pozitívne výsledky. Opäť platí, že čím bližšie je hodnota k 100 percentám, tým lepšie.

Zdroj: Federálny inštitút pre liečivá a zdravotnícke pomôcky
*Stav: 12.11.2020

Citlivosť 98,00 %

Citlivosť popisuje, ako dobre test skutočne rozpoznáva infikovaných ľudí a koľko infikovaných ľudí prekĺzne cez trhliny. V štatistikách sa hovorí o falošne negatívnych výsledkoch. Čím je hodnota bližšie k 100 percentám, tým spoľahlivejšie test odhalí všetkých nakazených.

Zdroj: Federálny inštitút pre liečivá a zdravotnícke pomôcky
*Stav: 12.11.2020

Postup rýchleho testovania protilátok Vazyme COVID-19

Aktuálne vedecké informácie nájdete na

Federálne centrum pre zdravotnú výchovu.

Dôležitá poznámka

Spoločnosť FPFP International vylučuje akúkoľvek priamu alebo nepriamu zodpovednosť za nesprávne použitie alebo interpretáciu testu na protilátky, pretože to môžu vykonávať iba zdravotnícki pracovníci. Keď si produkt objednáte, dostanete od nás e-mailom list, v ktorom vyhlasujete, že pri kúpe testu vylučujete akúkoľvek zodpovednosť.

Upozorňujeme, že ako pri každom inom diagnostickom teste bežne dostupnom na trhu, výsledky musia byť porovnané s inými klinickými informáciami, ktoré sú dostupné aj každému lekárovi.

bottom of page