top of page
Impressum Bild_02.jpg

odtlačok

Oliver Heindl
FPFP International
Bahnhofsweg 9
90562 Heroldsberg
Nemecko

Telefón: +49 911 9806623
E-mail: o.heindl@fpfp-international.de

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27 a zákona o dani z obratu: DE229275436

Platforma Európskej komisie pre online riešenie sporov: https://ec.europa.eu/odr

Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym výborom.

bottom of page