top of page

privatësi

Agjencia tregtare FPFP Tregti në produkte mbrojtëse dhe shërbime plotësuese

Datenschutz Bild.jpg

–––––––––––––––––––––

Mbrojtja e të dhënave

–––––––––––––––––––––

 

 

1) Informacion në lidhje me mbledhjen e të dhënave personale dhe detajet e kontaktit të personit përgjegjës

1.1 Jemi të kënaqur që po vizitoni faqen tonë të internetit dhe ju falënderojmë për interesimin tuaj. Në vijim ju informojmë për trajtimin e të dhënave tuaja personale kur përdorni faqen tonë të internetit. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht.

1.2 Personi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti sipas kuptimit të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) është Oliver Heindl, FPFP International, Bahnhofsweg 9, 90562 Heroldsberg, Gjermani, Tel.:_cc781905-5cde-3194-bb3b_c-156 911 9806623, E-Mail: o.heindl@fpfp-international.de. Personi përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale është personi fizik ose juridik i cili i vetëm ose së bashku me të tjerët vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale.

 

2) Mbledhja e të dhënave kur vizitoni faqen tonë të internetit

Nëse e përdorni faqen tonë të internetit vetëm për qëllime informative, d.m.th. nëse nuk regjistroheni ose nuk na jepni informacione, ne mbledhim vetëm të dhëna që shfletuesi juaj transmeton në serverin tonë (të ashtuquajturat "skedarët e regjistrit të serverit"). Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne mbledhim të dhënat e mëposhtme që janë teknikisht të nevojshme për ne për t'jua shfaqur faqen e internetit:

- Uebfaqja jonë e vizituar

- Data dhe ora në momentin e hyrjes

- Sasia e të dhënave të dërguara në bajt

- Burimi/referenca nga e cila keni ardhur në faqe

- Shfletuesi i përdorur

- Sistemi operativ i përdorur

- Adresa IP e përdorur (nëse është e nevojshme: në formë anonime)

Përpunimi kryhet në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja f GDPR mbi bazën e interesit tonë legjitim për të përmirësuar stabilitetin dhe funksionalitetin e faqes sonë të internetit. Të dhënat nuk do të kalohen apo përdoren në asnjë mënyrë tjetër. Megjithatë, ne rezervojmë të drejtën për të kontrolluar më pas skedarët e regjistrit të serverit nëse ka indikacione konkrete për përdorim të paligjshëm.

 

3) hosting

Organizuar nga Wix

Ne përdorim sistemin e krijimit të faqeve të internetit nga Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael ("Wix") me qëllim të pritjes dhe shfaqjes së faqes së internetit në bazë të përpunimit në emrin tonë. Të gjitha të dhënat e mbledhura në faqen tonë të internetit përpunohen në serverët Wix. Si pjesë e shërbimeve të lartpërmendura Wix, të dhënat mund të transmetohen gjithashtu te Wix Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, San Francisco, California 94158, USA, si pjesë e përpunimit të mëtejshëm në emër të Wix. Në rastin e transmetimit të të dhënave në Wix në Izrael, niveli i duhur i mbrojtjes së të dhënave garantohet me vendimin e përshtatshmërisë së Komisionit Evropian. Mund të gjeni informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave nga Wix në faqen e mëposhtme të internetit: https://de.wix.com/about/privacy

Fusha e përpunimit të të dhënave personale është paraqitur më poshtë. Përpunimi i mëtejshëm në serverë të ndryshëm nga ata të Wix të përmendur më lart do të bëhet vetëm brenda fushës së komunikuar më poshtë.

 

4) biskota

Për ta bërë tërheqëse vizitën në faqen tonë të internetit dhe për të mundësuar përdorimin e funksioneve të caktuara, ne përdorim të ashtuquajturat cookies në faqe të ndryshme. Këto janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në pajisjen tuaj fundore. Disa nga cookie-t që përdorim fshihen pas përfundimit të sesionit të shfletuesit, pra pas mbylljes së shfletuesit tuaj (të ashtuquajturat cookies sesioni). Cookie të tjera mbeten në pajisjen tuaj fundore dhe mundësojnë që shfletuesi juaj të njihet herën tjetër që e vizitoni (të ashtuquajturat cookie të vazhdueshme). Nëse vendosen kuki, ato mbledhin dhe përpunojnë informacione të caktuara të përdoruesit, si të dhënat e shfletuesit dhe vendndodhjes, si dhe vlerat e adresës IP në një masë individuale. Cookie-t e vazhdueshme fshihen automatikisht pas një periudhe të caktuar, e cila mund të ndryshojë në varësi të cookie-t. Kohëzgjatja e ruajtjes së cookie-ve përkatëse mund të gjendet në pasqyrën e cilësimeve të cookie-ve në shfletuesin tuaj të internetit.

Në disa raste, cookie-t përdoren për të thjeshtuar procesin e porositjes duke ruajtur cilësimet (p.sh. duke kujtuar përmbajtjen e një karroce blerjeje virtuale për një vizitë të mëvonshme në faqen e internetit). Nëse të dhënat personale përpunohen gjithashtu nga cookie individuale të përdorura nga ne, përpunimi bëhet në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja b GDPR qoftë për ekzekutimin e kontratës, në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkron një GDPR në rast se jepet pëlqimi është dhënë ose në përputhje me Nenin 6 (1) (f) GDPR për të mbrojtur interesat tona legjitime në funksionalitetin më të mirë të mundshëm të faqes së internetit dhe një dizajn miqësor dhe efektiv të vizitës së sajtit në favor të klientit.

Ju lutemi vini re se mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar për vendosjen e cookies dhe të vendosni individualisht nëse do t'i pranoni ato ose do të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi. Secili shfletues ndryshon në mënyrën se si i menaxhon cilësimet e skedarëve të cookie-ve. Kjo përshkruhet në menynë e ndihmës të çdo shfletuesi, i cili shpjegon se si mund të ndryshoni cilësimet tuaja të cookie-ve. Këto mund të gjenden për shfletuesit përkatës nën lidhjet e mëposhtme:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Ju lutemi vini re se nëse cookies nuk pranohen, funksionaliteti i faqes sonë të internetit mund të kufizohet.

 

5) Kontaktoni

Kur na kontaktoni (p.sh. përmes formularit të kontaktit ose postës elektronike), mblidhen të dhënat personale. Cilat të dhëna mblidhen kur përdorni një formular kontakti mund të shihen nga formulari përkatës i kontaktit. Këto të dhëna ruhen dhe përdoren ekskluzivisht për t'iu përgjigjur kërkesës suaj ose për të vendosur kontakt dhe administratën teknike përkatëse. Baza ligjore për përpunimin e këtyre të dhënave është interesi ynë legjitim për t'iu përgjigjur kërkesës suaj në përputhje me nenin 6 (1) (f) GDPR. Nëse kontakti juaj ka për qëllim lidhjen e një kontrate, baza ligjore shtesë për përpunimin është Neni 6 (1) (b) GDPR. Të dhënat tuaja do të fshihen pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar. Ky është rasti nëse nga rrethanat mund të konkludohet se faktet në fjalë janë sqaruar përfundimisht dhe me kusht që të mos ketë detyrime të ruajtjes ligjore për të kundërtën.

 

6) Përpunimi i të dhënave gjatë hapjes së një llogarie klienti dhe për përpunimin e kontratës

Në përputhje me nenin 6 (1) (b) GDPR, të dhënat personale do të vazhdojnë të mblidhen dhe përpunohen nëse na i jepni për të ekzekutuar një kontratë ose për të hapur një llogari klienti. Cilat të dhëna janë mbledhur mund të shihet nga formularët përkatës të hyrjes. Fshirja e llogarisë tuaj të klientit është e mundur në çdo kohë dhe mund të bëhet duke dërguar një mesazh në adresën e mësipërme të personit përgjegjës. Ne ruajmë dhe përdorim të dhënat që ju jepni për të përpunuar kontratën. Pas përfundimit të kontratës ose fshirjes së llogarisë suaj të klientit, të dhënat tuaja do të bllokohen në lidhje me periudhat e ruajtjes sipas ligjit tatimor dhe atij tregtar dhe do të fshihen pasi këto periudha të kenë skaduar, përveç rastit kur keni pranuar shprehimisht përdorimin e mëtejshëm të të dhënave tuaja ose keni rezervuar një përdorim të mëtejshëm ligjërisht të lejuar të të dhënave nga ana jonë u bë.

 

7) Funksioni i komentit

Si pjesë e funksionit të komentit në këtë faqe interneti, komenti juaj, informacioni për kohën kur është krijuar komenti dhe emri i komentuesit që keni zgjedhur do të ruhen dhe do të publikohen në këtë faqe interneti. Për më tepër, adresa juaj IP do të regjistrohet dhe ruhet. Adresa IP ruhet për arsye sigurie dhe në rast se personi në fjalë shkel të drejtat e palëve të treta ose poston përmbajtje të paligjshme duke paraqitur një koment. Na duhet adresa juaj e emailit për t'ju kontaktuar nëse një palë e tretë ankohet se përmbajtja juaj e publikuar është e paligjshme. Baza ligjore për ruajtjen e të dhënave tuaja është Neni 6 Paragrafi 1 pika b dhe f GDPR. Ne rezervojmë të drejtën të fshijmë komentet nëse ato kundërshtohen si të paligjshme nga palët e treta.

 

8) Përdorimi i të dhënave të klientit për marketing të drejtpërdrejtë

mailjet

Buletini ynë i postës elektronike dërgohet nëpërmjet ofruesit të shërbimit teknik Mailjet (Mailjet GmbH, c/o Workrepublic, Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf), të cilit i kalojmë të dhënat që keni dhënë kur regjistroheni për buletinin. Ky transferim kryhet në përputhje me Nenin 6 (1) (f) të GDPR dhe i shërben interesit tonë legjitim për përdorimin e një sistemi buletinesh informative efektiv, të sigurt dhe miqësor për përdoruesit. Të dhënat që futni për qëllimin e abonimit në buletinin (p.sh. adresa e postës elektronike) do të ruhen në serverët e Mailjet në BE.

Mailjet përdor këtë informacion për të dërguar dhe vlerësuar statistikisht buletinin në emrin tonë. Për vlerësimin, e-mail-et e dërguara përmbajnë të ashtuquajturat web beacons ose piksel gjurmues, të cilët përfaqësojnë skedarë imazhi me një piksel që ruhen në faqen tonë të internetit. Në këtë mënyrë mund të përcaktohet nëse një mesazh buletini është hapur dhe në cilat lidhje janë klikuar. Informacioni teknik regjistrohet gjithashtu (p.sh. koha e marrjes, adresa IP, lloji i shfletuesit dhe sistemi operativ). Të dhënat mblidhen vetëm në një formë të pseudonimizuar dhe nuk janë të lidhura me të dhënat tuaja të tjera personale; referenca e drejtpërdrejtë personale është e përjashtuar. Këto të dhëna përdoren ekskluzivisht për analizën statistikore të fushatave të buletinit. Rezultatet e këtyre analizave mund të përdoren për të përshtatur më mirë buletinet e ardhshme me interesat e marrësve. Nëse dëshironi të kundërshtoni analizën e të dhënave për qëllime të vlerësimit statistikor, duhet të çabonoheni nga buletini.

Për më tepër, Mailjet mund t'i përdorë këto të dhëna në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 lit f. f GDPR vetë për shkak të interesit të tij legjitim në dizajnin e bazuar në nevojat dhe optimizimin e shërbimit, si dhe për qëllime të kërkimit të tregut, për shembull për të përcaktuar nga në cilat vende vijnë marrësit. Megjithatë, Mailjet nuk i përdor të dhënat e marrësve tanë të buletinit për t'u shkruar vetë atyre ose për t'ua transmetuar palëve të treta.

Ne kemi lidhur një kontratë për përpunimin e porosive me Mailjet, me të cilën detyrojmë Mailjet të mbrojë të dhënat e klientëve tanë dhe të mos ua kalojë palëve të treta.

Ju mund të shikoni politikën e privatësisë së Mailjet këtu: https://www.mailjet.de/privacy-policy/

 

9) Përpunimi i të dhënave për përpunimin e porosive

9.1 Për aq sa është e nevojshme për ekzekutimin e kontratës për qëllime dorëzimi dhe pagese, të dhënat personale të mbledhura nga ne do t'i kalohen kompanisë së transportit të porositur dhe bankës së porositur në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 pika b GDPR.

Nëse ju detyrohemi përditësime për mallra me elementë dixhitalë ose për produkte dixhitale në bazë të një kontrate përkatëse, ne përpunojmë të dhënat e kontaktit që jepni gjatë porosisë (emri, adresa, adresa e postës elektronike) në mënyrë që t'ju informojmë brenda fushës së detyrimet tona ligjore të informacionit në përputhje me Nenin 6 Para 1 pika c GDPR nëpërmjet një kanali të përshtatshëm komunikimi (p.sh. me postë ose e-mail) në lidhje me përditësimet e ardhshme në periudhën e përcaktuar me ligj. Të dhënat tuaja të kontaktit do të përdoren në mënyrë strikte për njoftimet në lidhje me përditësimet që na detyrohemi dhe do të përpunohen nga ne për këtë qëllim vetëm në masën që kjo është e nevojshme për informacionin në fjalë.

Për të përpunuar porosinë tuaj, ne gjithashtu punojmë së bashku me ofruesit e mëposhtëm të shërbimit, të cilët na mbështesin tërësisht ose pjesërisht në zbatimin e kontratave të lidhura. Disa të dhëna personale u transmetohen këtyre ofruesve të shërbimeve në përputhje me informacionin e mëposhtëm.

9.2 Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj klientëve tanë, ne punojmë së bashku me partnerë të jashtëm të transportit. Ne kalojmë emrin tuaj dhe adresën tuaj të dorëzimit dhe, nëse është e nevojshme për dorëzimin, numrin tuaj të telefonit, ekskluzivisht për qëllimin e dorëzimit të mallrave tek një partner transportues i zgjedhur nga ne, Neni 6 (1) (b) GDPR.

9.3 Përdorimi i ofruesve të shërbimeve speciale për përpunimin dhe përpunimin e porosive

- Billbi

Porositë përpunohen nga ofruesi i shërbimit "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Emri, adresa dhe, nëse është e zbatueshme, të dhëna të tjera personale i kalohen Billbee ekskluzivisht për përpunimin e porosisë në internet në përputhje me nenin 6 (1) (b) GDPR. Të dhënat tuaja do të transmetohen vetëm në masën që kjo është realisht e nevojshme për të përpunuar porosinë. Detajet mbi mbrojtjen e të dhënave të Billbee dhe deklaratën e tij për mbrojtjen e të dhënave mund të shihen në faqen e internetit të Billbee në "billbee.io".

9.4 Përdorimi i ofruesve të shërbimeve të pagesave (shërbimet e pagesave)

- Paypal

Kur paguani nëpërmjet PayPal, kartë krediti nëpërmjet PayPal, debitim direkt nëpërmjet PayPal ose - nëse ofrohet - "blerje me llogari" ose "pagesë me këste" nëpërmjet PayPal, ne i kalojmë të dhënat tuaja të pagesës tek PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (në tekstin e mëtejmë "PayPal"), vazhdoni. Transferimi kryhet në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1, pika b GDPR dhe vetëm në masën që kjo është e nevojshme për përpunimin e pagesës.

PayPal rezervon të drejtën për të kryer një kontroll kredie për kartën e kreditit të mënyrave të pagesës nëpërmjet PayPal, debitim direkt nëpërmjet PayPal ose - nëse ofrohet - "blerje me llogari" ose "pagesë me këste" nëpërmjet PayPal. Për këtë qëllim, të dhënat tuaja të pagesës mund t'u kalohen agjencive të kreditit në përputhje me Nenin 6 (1) (f) GDPR në bazë të interesit legjitim të PayPal në përcaktimin e aftësisë paguese. PayPal përdor rezultatin e kontrollit të kredisë në lidhje me probabilitetin statistikor të mospagesës me qëllim që të vendosë nëse do të ofrojë metodën përkatëse të pagesës. Raporti i kredisë mund të përmbajë vlera të probabilitetit (të ashtuquajturat vlera të rezultateve). Për sa i përket vlerave të rezultateve të përfshira në rezultatin e raportit të kredisë, ato bazohen në një proces matematiko-statistikor të njohur shkencërisht. Ndër të tjera, por jo ekskluzivisht, të dhënat e adresës përfshihen në llogaritjen e vlerave të pikëve. Informacione të mëtejshme për mbrojtjen e të dhënave, duke përfshirë informacionin mbi agjencitë e kreditit të përdorura, mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Ju mund ta kundërshtoni këtë përpunim të të dhënave tuaja në çdo kohë duke dërguar një mesazh në PayPal. Megjithatë, PayPal mund të ketë ende të drejtë të përpunojë të dhënat tuaja personale nëse kjo është e nevojshme për përpunimin e pagesave kontraktuale.

 

10) Përdorimi i mediave sociale: Video

10.1 Përdorimi i videove Vimeo

Shtojcat e portalit video Vimeo of Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA janë integruar në faqen tonë të internetit. Nëse hyni në një faqe në faqen tonë të internetit që përmban një shtesë të tillë, shfletuesi juaj krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët Vimeo. Përmbajtja e shtojcës transmetohet drejtpërdrejt në shfletuesin tuaj nga Vimeo dhe integrohet në faqe. Nëpërmjet këtij integrimi, Vimeo merr informacionin se shfletuesi juaj ka hyrë në faqen përkatëse të faqes sonë të internetit, edhe nëse nuk keni një llogari Vimeo ose nuk jeni aktualisht i identifikuar në Vimeo. Ky informacion (përfshirë adresën tuaj IP) transmetohet drejtpërdrejt nga shfletuesi juaj në një server Vimeo në SHBA dhe ruhet atje.

Nëse jeni regjistruar në Vimeo, Vimeo mund ta caktojë menjëherë vizitën tuaj në faqen tonë të internetit në llogarinë tuaj Vimeo. Nëse ndërveproni me shtojcat (p.sh. duke shtypur butonin e fillimit të një videoje), ky informacion gjithashtu transmetohet drejtpërdrejt në një server Vimeo dhe ruhet atje.

Operacionet e përpunimit të të dhënave të përshkruara kryhen në përputhje me nenin 6 (1) (f) GDPR mbi bazën e interesit legjitim të Vimeo në kërkimin e tregut dhe dizajnin e bazuar në nevojat e shërbimit Vimeo.

Nëse nuk dëshironi që Vimeo t'i caktojë drejtpërdrejt të dhënat e mbledhura përmes faqes sonë të internetit në llogarinë tuaj Vimeo, duhet të dilni nga Vimeo përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit.

Qëllimi dhe qëllimi i mbledhjes së të dhënave dhe përpunimi dhe përdorimi i mëtejshëm i të dhënave nga Vimeo, si dhe të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe vendosja e opsioneve për mbrojtjen e privatësisë suaj mund të gjenden në informacionin për mbrojtjen e të dhënave të Vimeo: https://vimeo.com / privatësi

Mjeti i gjurmimit të Google Analytics nga Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland, integrohet automatikisht në videot nga Vimeo që janë të integruara në faqen tonë. Ky është gjurmimi i vetë Vimeo, në të cilin ne nuk kemi akses dhe që nuk mund të ndikohet nga ana jonë. Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies" për gjurmim, këto janë skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Informacioni i krijuar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti zakonisht transmetohet në një server të Google dhe ruhet atje; kjo gjithashtu mund të rezultojë në transmetim në serverin Google LLC. vijnë në SHBA.

Ky përpunim kryhet në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja f GDPR mbi bazën e interesit legjitim të Vimeo në analizën statistikore të sjelljes së përdoruesit për qëllime optimizimi dhe marketingu.

Për aq sa kjo kërkohet ligjërisht, ne kemi marrë pëlqimin tuaj në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR për të përpunuar të dhënat tuaja siç përshkruhet më sipër. Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Për të ushtruar anulimin tuaj, çaktivizoni këtë shërbim në "Mjetin e Pëlqimit të Cookie" të ofruar në faqen e internetit.

10.2 Përdorimi i videove në Youtube

Kjo faqe interneti përdor funksionin e futjes së YouTube për të shfaqur dhe luajtur video nga ofruesi "Youtube", i cili i përket Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google").

Këtu përdoret modaliteti i zgjeruar i mbrojtjes së të dhënave, i cili, sipas ofruesit, fillon ruajtjen e informacionit të përdoruesit vetëm kur luhet/luhet video(at). Nëse fillon riprodhimi i videove të integruara në YouTube, ofruesi "Youtube" përdor cookie për të mbledhur informacione rreth sjelljes së përdoruesit. Sipas informacioneve të “Youtube”, këto përdoren, ndër të tjera, për mbledhjen e statistikave të videove, përmirësimin e miqësisë ndaj përdoruesit dhe parandalimin e praktikave abuzive. Nëse jeni identifikuar në Google, të dhënat tuaja do të caktohen drejtpërdrejt në llogarinë tuaj kur të klikoni në një video. Nëse nuk dëshironi të lidheni me profilin tuaj në YouTube, duhet të dilni përpara se të aktivizoni butonin. Google i ruan të dhënat tuaja (edhe për përdoruesit që nuk janë identifikuar) si profile përdorimi dhe i vlerëson ato. Një vlerësim i tillë kryhet në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja f GDPR mbi bazën e interesave legjitime të Google për shfaqjen e reklamave të personalizuara, kërkimin e tregut dhe/ose dizajnin e bazuar në nevojat e sajtit të internetit. Ju keni të drejtë të kundërshtoni krijimin e këtyre profileve të përdoruesve, ku duhet të kontaktoni YouTube për të ushtruar këtë të drejtë. Kur përdorni YouTube, të dhënat personale mund të transmetohen edhe në serverët e Google LLC. vijnë në SHBA.

Pavarësisht nëse videot e integruara luhen, një lidhje me rrjetin e Google krijohet sa herë që aksesohet kjo faqe interneti, gjë që mund të shkaktojë operacione të mëtejshme të përpunimit të të dhënave pa ndikimin tonë.

Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në "Youtube" mund të gjenden në kushtet e përdorimit të YouTube në https://www.youtube.com/static?template=terms dhe në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google në https://www.google.de /intl/ de/policies/privacy

Për aq sa kjo kërkohet ligjërisht, ne kemi marrë pëlqimin tuaj në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR për të përpunuar të dhënat tuaja siç përshkruhet më sipër. Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Për të ushtruar anulimin tuaj, çaktivizoni këtë shërbim në "Mjetin e Pëlqimit të Cookie" të ofruar në faqen e internetit.

 

11) Shërbimet e analitikës në ueb

11.1 Google (Universal) Analytics

Kjo faqe interneti përdor Google (Universal) Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google (Universal) Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies", të cilat janë skedarë teksti që ruhen në pajisjen tuaj fundore dhe që mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Informacioni i krijuar nga skedari "cookie" në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti (përfshirë adresën IP të shkurtuar) zakonisht transmetohet në një server të Google dhe ruhet atje. Mund të transmetohet gjithashtu te serverët e Google LLC. vijnë në SHBA.

Kjo faqe interneti përdor Google (Universal) Analytics ekskluzivisht me shtesën "_anonymizeIp()", e cila siguron anonimizimin e adresës IP duke e shkurtuar atë dhe përjashton referencën e drejtpërdrejtë personale. Si rezultat i zgjatjes, adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të dërgohet në një server Google LLC në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emrin tonë, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të na ofruar shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google (Universal) Analytics nuk bashkohet me të dhëna të tjera të Google.

Google Analytics mundëson një funksion të veçantë, të ashtuquajturat "karakteristika demografike", për të gjeneruar gjithashtu statistika me deklarata për moshën, gjininë dhe interesat e vizitorëve të faqes bazuar në një vlerësim të reklamave të bazuara në interes dhe duke përdorur informacione të palëve të treta. Kjo lejon përcaktimin dhe diferencimin e grupeve të përdoruesve të faqes së internetit për qëllimin e shtrirjes së masave të marketingut të optimizuar nga grupi i synuar. Megjithatë, të dhënat e mbledhura nëpërmjet "karakteristikave demografike" nuk mund t'i caktohen një personi specifik.

Detajet mbi përpunimin e nisur nga Google Analytics dhe se si Google i trajton të dhënat nga faqet e internetit mund të gjenden këtu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

I gjithë përpunimi i përshkruar më sipër, veçanërisht përcaktimi i kukive të Google Analytics për leximin e informacionit në pajisjen fundore të përdorur, do të kryhet vetëm nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj të shprehur në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR. Pa këtë pëlqim, Google Analytics nuk do të përdoret gjatë vizitës suaj në sit.

Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Për të ushtruar anulimin tuaj, ju lutemi çaktivizoni këtë shërbim në "Mjetin e Pëlqimit të Cookie" të ofruar në faqen e internetit. Ne kemi lidhur një kontratë për përpunimin e porosive me Google për përdorimin e Google Analytics, e cila e detyron Google të mbrojë të dhënat e vizitorëve të faqes sonë dhe të mos ia kalojë ato palëve të treta.

Për transmetimin e të dhënave nga BE-ja në SHBA, Google mbështetet në të ashtuquajturat klauzola standarde të mbrojtjes së të dhënave të Komisionit Evropian, të cilat synojnë të sigurojnë përputhjen me nivelin evropian të mbrojtjes së të dhënave në SHBA.

Informacione të mëtejshme mbi Google Analytics (Universal) mund të gjenden këtu: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

11.2 Wix Analytics

Kjo faqe interneti përdor shërbimin e analizës "Wix Analytics", një shërbim i Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael ("Wix"). Nëpërmjet Wix Analytics, të dhëna të ndryshme të përdoruesve mblidhen dhe ruhen për qëllime optimizimi dhe marketingu dhe përpunohen dhe përmblidhen në raporte statistikore në një formë anonime. Kjo përfshin detajet e hyrjes, përcaktimin e zonës kohore, sistemin operativ dhe platformën, informacionin rreth vizitave duke përfshirë URL-në, kohëzgjatjen e seancës, numrin e faqeve të shikuara për sesion, termat e kërkimit, informacionin rreth asaj që keni kërkuar ose keni parë në faqen tonë, kohën e përgjigjes së faqes në internet dhe konvertimin normat. Për ta bërë këtë, Wix Analytics përdor cookie. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen lokalisht në cache të shfletuesit të internetit të vizitorëve të faqes në internet. Cookies mundësojnë, ndër të tjera, njohjen e shfletuesit të internetit. Të dhënat e mbledhura nëpërmjet Wix Analytics nuk do të përdoren për të identifikuar personalisht vizitorin në këtë faqe interneti dhe nuk do të bashkohen me të dhënat personale të personit në fjalë pa pëlqimin e veçantë të personit në fjalë.

I gjithë përpunimi i përshkruar më sipër, në veçanti vendosja e kukive Wix Analytics për leximin e informacionit në pajisjen fundore të përdorur, do të kryhet vetëm nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj të shprehur në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR. Pa këtë pëlqim, Wix Analytics nuk do të përdoret gjatë vizitës suaj në sit.

Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Për të ushtruar anulimin tuaj, ju lutemi çaktivizoni këtë shërbim në "Mjetin e Pëlqimit të Cookie" të ofruar në faqen e internetit.

Në rastin e transmetimit të të dhënave në Wix në Izrael, niveli i duhur i mbrojtjes së të dhënave garantohet me vendimin e përshtatshmërisë së Komisionit Evropian. Mund të gjeni informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave nga Wix në faqen e mëposhtme të internetit: https://de.wix.com/about/privacy

Ne kemi lidhur një kontratë për përpunimin e porosive me Wix (e disponueshme në https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users/), me të cilën ne detyrojmë ofruesin të mbrojë të dhënat e klientëve tanë dhe të mos i kalojë ato ndaj palëve të treta.

 

12) Mjete dhe të ndryshme

12.1 - DATEV

Ne përdorim softuerin e kontabilitetit të bazuar në cloud nga DATEV eG, Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nuremberg (“DATEV”).

DATEV përpunon faturat hyrëse dhe dalëse dhe, nëse është e nevojshme, transaksionet bankare të kompanisë sonë në mënyrë që të regjistrojë automatikisht faturat, t'i përputh ato me transaksionet dhe të krijojë kontabilitet financiar prej tyre në një proces pjesërisht të automatizuar.

Nëse këtu përpunohen edhe të dhënat personale, përpunimi kryhet në përputhje me Nenin 6 (1) (f) GDPR mbi bazën e interesit tonë legjitim për organizimin dhe dokumentimin efikas të transaksioneve tona të biznesit.

Më shumë informacion rreth DATEV, përpunimit të automatizuar të të dhënave dhe rregulloreve për mbrojtjen e të dhënave mund të gjeni në https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/

- Zyra Lex

Ne përdorim softuerin e kontabilitetit të bazuar në cloud "lexoffice" nga Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg për të bërë kontabilitetin.

Lexoffice përpunon faturat hyrëse dhe dalëse dhe, nëse është e nevojshme, transaksionet bankare të kompanisë sonë në mënyrë që të regjistrojë automatikisht faturat, t'i përputh ato me transaksionet dhe të krijojë kontabilitet financiar prej tyre në një proces gjysmë të automatizuar.

Nëse këtu përpunohen edhe të dhënat personale, përpunimi kryhet në përputhje me Nenin 6 (1) (f) GDPR mbi bazën e interesit tonë legjitim për organizimin dhe dokumentimin efikas të transaksioneve tona të biznesit.

Mund të gjeni më shumë informacion rreth lexoffice, përpunimit të automatizuar të të dhënave dhe rregulloreve për mbrojtjen e të dhënave në https://www.lexoffice.de/datenschutz/

12.2 Wix

Kjo faqe interneti përdor veglën e pëlqimit të skedarëve të cookie-ve nga Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israel ("Wix") për të marrë pëlqimin efektiv të përdoruesit për skedarët e skedarëve që kërkojnë pëlqim dhe aplikacione të bazuara në kuki. Duke integruar një kod korrespondues JavaScript, një banderolë u shfaqet përdoruesve kur aksesohet faqja, në të cilën mund të jepet pëlqimi për disa cookie dhe/ose aplikacione të bazuara në cookie duke shënjuar kutinë. Duke përdorur mjetin, të gjitha cookies/shërbimet që kërkojnë pëlqim ngarkohen vetëm nëse përdoruesi përkatës jep pëlqimin e tij duke shënuar kutinë. Kjo siguron që cookie-t e tilla të vendosen në pajisjen përfundimtare përkatëse të përdoruesit vetëm nëse është dhënë pëlqimi.

Mjeti vendos skedarët teknikisht të nevojshëm për të ruajtur preferencat tuaja të cookie-ve. Të dhënat personale të përdoruesit nuk përpunohen këtu.

12.3 Google reCAPTCHA

Në këtë faqe interneti ne përdorim gjithashtu funksionin reCAPTCHA të Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Ky funksion përdoret kryesisht për të dalluar nëse një hyrje është bërë nga një person fizik apo nëse është keqpërdorur nga makineritë dhe përpunimi i automatizuar. Shërbimi përfshin dërgimin e adresës IP dhe çdo të dhënë tjetër të kërkuar nga Google për shërbimin reCAPTCHA tek Google dhe kryhet në përputhje me nenin 6 (1) (f) GDPR në bazë të interesit tonë legjitim në përcaktimin e përgjegjësisë personale individuale mbi Interneti dhe shmangia e abuzimit dhe spam-it. Kur përdorni Google reCAPTCHA, të dhënat personale mund të transmetohen gjithashtu në serverët e Google LLC. vijnë në SHBA.

Informacione të mëtejshme mbi Google reCAPTCHA dhe deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google mund të gjenden në: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Për aq sa kjo kërkohet ligjërisht, ne kemi marrë pëlqimin tuaj në përputhje me Nenin 6 (1) (a) GDPR për të përpunuar të dhënat tuaja siç përshkruhet më sipër. Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Për të ushtruar revokimin tuaj, ju lutemi ndiqni opsionin e përshkruar më sipër për të bërë një kundërshtim.

 

13) Të drejtat e subjektit të të dhënave

13.1 Ligji në fuqi për mbrojtjen e të dhënave ju jep të drejtat e mëposhtme të subjektit të të dhënave (të drejtat për informacion dhe të drejtat e ndërhyrjes) përballë personit përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja personale, ku referohet bazës ligjore të dhënë për ushtrimin përkatës Kërkesat:

- E drejta për informacion sipas nenit 15 GDPR;

- E drejta për korrigjim sipas nenit 16 GDPR;

- E drejta e fshirjes sipas nenit 17 GDPR;

- E drejta e kufizimit të përpunimit në përputhje me Nenin 18 GDPR;

- E drejta për informim sipas nenit 19 GDPR;

- E drejta për transportueshmëri të të dhënave sipas Nenit 20 GDPR;

- E drejta për të revokuar pëlqimin e dhënë në përputhje me Nenin 7 Paragrafi 3 GDPR;

- E drejta për t'u ankuar sipas nenit 77 GDPR.

13.2 E DREJTA E OBJEKTIMIT

NËSE NE PËRPUNIMIT TË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE NË BAZË TË BALANCIMIT TË INTERESAVE NË INTERESIN TANË TË MËPARSHEM LEGJITIM, JU KENI TË DREJTËN TË KUNDËSHTONI KËTË PËRPUNIM PËR ARSYE TË NDAJ ARTIKUJVE NGA KUNDËR KUSHTET.

NËSE JU USHTRONI TË DREJTËN TUAJ PËR TË KUNDËRTUAR, NE DO TË NDALEJMË PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TË PËRFSHIRË. PËRPUNIMI I MËTEJSHËM MBETET I REZERVUAR NËSE MUND TË PROVOJMË ARSYE GJITHËPËRFSHIRËSE PËR PËRPUNIM QË SHQYRTON INTERESAT TUAJ, TË DREJTAT THEMELORE DHE LIRITË THEMELORE, OSE NËSE PËRPUNIMI ËSHTË PËRPUNIMI ËSHTË SHQIPËRISHT.

NËSE TË DHËNAT TUAJA PERSONALE PËRPUNOHEN NGA NE PËR QËLLIME REKLAMATIVE DIREKT, JU KENI TË DREJTË TË KUNDËZoheni NË ÇDO KOHË PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE PËR QËLLIMET E KËTË REKLAMAVE. JU MUND TË KUNDËZoheni SIÇ TË PËRSHKRUARA MË LIRË.

NËSE USHTRONI TË DREJTËN TUAJ PËR TË KUNDËRTUAR, NE DO TË NDALEJMË PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TË PËRFSHIRË PËR QËLLIME TË DREJTTE MARKETINGU.

 

14) Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave personale

Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave personale bazohet në bazën ligjore përkatëse, qëllimin e përpunimit dhe - nëse është e nevojshme - gjithashtu bazuar në periudhën përkatëse të ruajtjes ligjore (p.sh. periudhat e mbajtjes tregtare dhe tatimore).

Kur përpunohen të dhënat personale mbi bazën e një pëlqimi të shprehur në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 pika e GDPR, këto të dhëna ruhen derisa personi në fjalë të revokojë pëlqimin e tij.

Nëse ka periudha statutore të ruajtjes për të dhënat që përpunohen si pjesë e detyrimeve ligjore ose të ngjashme në bazë të nenit 6 (1) (b) të GDPR, këto të dhëna do të fshihen në mënyrë rutinore pasi të ketë skaduar periudha e ruajtjes, me kusht që të mos ketë kërkohet më shumë për të përmbushur ose nisur një kontratë dhe/ose nuk kemi asnjë interes legjitim për ruajtjen e mëtejshme.

Kur të dhënat personale përpunohen në bazë të nenit 6 (1) (f) të GDPR, këto të dhëna ruhen derisa subjekti i të dhënave të ushtrojë të drejtën e tij ose të saj për të kundërshtuar sipas nenit 21 (1) GDPR, përveç rasteve kur ne mund të ofrojmë arsye bindëse që meritojnë mbrojtje për përpunim që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave, ose përpunimi shërben për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore.

Kur përpunohen të dhënat personale për qëllime reklamimi të drejtpërdrejtë në bazë të Nenit 6 Paragrafi 1 pika f GDPR, këto të dhëna ruhen derisa subjekti i të dhënave të ushtrojë të drejtën e tij të kundërshtimit sipas Nenit 21 Paragrafi 2 GDPR.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në informacionin tjetër në këtë deklaratë për situata specifike përpunimi, të dhënat personale të ruajtura do të fshihen kur ato nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe.

 

-------------------

Njoftim për të drejtën e autorit: Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave është krijuar nga avokatët specialistë të firmës ligjore të IT nën DOCID: ##ITK-4dc3c1ddb04986a3b86bed03c5eb7dd6## dhe mbrohet nga e drejta e autorit (www.it-recht-kanzlei.de).

 

 

Versioni: 202201172041

bottom of page