top of page
Impressum Bild_02.jpg

ngulitje

Oliver Heindl
FPFP Ndërkombëtare
Bahnhofsweg 9
90562 Heroldsberg
Gjermania

Telefoni: +49 911 9806623
Email: o.heindl@fpfp-international.de

Numri i identifikimit të taksës së shitjes sipas § 27 a ligjit të tatimit mbi shitjet: DE229275436

Platforma e Komisionit të BE-së për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet: https://ec.europa.eu/odr

Ne nuk jemi as të detyruar dhe as të gatshëm të marrim pjesë në një procedurë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.

bottom of page